Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Utveckla metoder för distansstudier anpassade till personer med afasi

Edelviks folkhögskola har genomfört ett CFL-projekt riktat mot personer med Afasi

Projektet har arbetat fram nödvändiga förutsättningar för att kunna starta en distanskurs för personer med afasi. Detta har inneburit fortbildning för arbetsgruppen och planering inför framtiden. En referensgrupp med personer med afasi har aktivt deltagit i projektets praktiska del. Med hjälp av referensgruppen har undervisande lärare kunnat få en snabb och korrekt respons på sina arbetsmetoder. Det finns ännu ingen färdig kursplan men det finns en ram för kursen med längd och omfattning samt en kursfolder som sprids inom afasiföreningens nätverk. Framförallt finns nu den kompetens som behövs för att kunna starta en kurs.