Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Trafikteori för lindrigt utvecklingsstörda

Mellansels folkhögskola målgrupp är lindrigt utvecklingsstörda som studerar till körkort.

Pedagogisk utveckling och anpassning av metodik och undervisningsmaterial i trafikteori för lindrigt utvecklingsstörda/personer med långsam inlärningstakt och personer med autistiska drag i form av Aspergers syndrom, med målet att utveckla Mellansels folkhögskola till ett resurs- och kunskapscenter i nära kontakt med handikapporganisationer och vägverket.