En dag om tillgänglighet på webben

För Folkbildningsnätet har frågor om tillgänglighet på webben för framför allt funktionsnedsatta varit en viktig fråga.

En dag om tillgänglighet på webben

Med start våren 2012 genomfördes ett projekt med syftet att dels göra Folkbildningsnätets webb mer tillgängligt och dels att ta fram inspirations- och utbildningsmaterial.

Idag är Folkbildningsnätets nuvarande webbplats i hög grad är tillgänglig för alla vad gäller tekniken. 

Folkbildningsnätet hade 2 april 2014 en konferens som samlade erfarenheterna under de två år som projektet pågick. Här har vi samlat några inslag under konferensen och några videor som producerande i nära anslutning till arrangemanget.