Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Tillgänglig väg till högskola/universitet - en förstudie

För de studenter med särskilda behov som så önskar bör det finnas möjlighet till en introduktionsperiod.

Periodens längd samt upplägg diskuteras fram vid ett första planeringsmöte mellan berörd student och ansvariga på aktuell utbildning. Sammantaget från samtal, diskussioner, planeringsmöten samt seminarier under projektåret har arbetsgruppen följande tre punkter som förslag till underlag för fortsatt projektarbete: A. Beredskap/förberedelser för högskolans personal. B. Introduktion till högskolestudie, på studentens begäran. C. Krav som högskolan kan ställa på studenten.