Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Seminariedag om allas rätt till nätet – distanskurs visar vägen

DigiUP-projektet och Folkbildningsnätet bjöd in kursen ”Anpassad IT – vägen till digital delaktighet” från Mora folkhögskola med ledare Kerstin Gatu till enseminariedag på Folkbildningshuset i Stockholm i början av oktober. Med fanns också stödpersoner, tekniker och pedagoger.

Seminariet arrangerades av EU-projektet DigiUP som Folkbildningsnätet är en del av och där vi samarbetar med fem folkhögskolor - läs mer här

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar står till stor del utanför det digitala samhället och kommer inte i fråga för livslångt lärande eller har chanser att få arbete. Behoven är med andra ord stora och viktiga att uppmärksamma.

Vi vill med seminariet visa hur IT kan stärka deltagare med funktionsnedsättning och erbjuda möjligheter att delta i undervisning som för andra grupper är en självklarhet.

Kursen Anpassad IT är en 2-årig distanskurs med träffar på skolan en gång i månaden. De tolv deltagarna är alla personer som tidigare gått gymnasiesärskola. Dagen blev mycket lyckad.

 

Se video om dagen:

 

Läs reportage i nättidningen re:flex här