Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Se människan!

Vår vision var att minska fördomar kring handikapp, reflektera över bemötande, bygga upp en testfunktion för fördomar samt att hantera it-tekniken som instrument för att inhämta och presentera egna och andras åsikter.

Vår vision var att minska fördomar kring handikapp, reflektera över bemötande, bygga upp en testfunktion för fördomar och att avslöja sociala konsekvenser av att fördomar finns samt att hantera it-tekniken som instrument för att inhämta och presentera egna och andras åsikter. I visionen ingick också att göra eleverna mer förtrogna med datorn som ett redskap. Frågor vi ställde var: Ser jag människan bakom det avvikande utseendet eller beteendet? Hur bemöter jag människor med särskilda behov? Som mål ställde vi upp att projektdeltagarna, såväl lärare som elever, tillsammans skulle skapa en databaserad kunskapsbank om fördomar och okunskap i mötet med