Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Samordnad Teckenspråkig Utbildning på Distans i Sverige " STUDIS "

Utveckling av en flexibel utbildningsmodell för vuxna döva.

Beskrivning av folkbildningsprojekt 2000. Samordnad Teckenspråkig Utbildning på Distans I Sverige ”STUDIS”, främsta syfte är att anpassa utbildningen av döva personer till en föränderlig situation. Utbildningsmodellen ger stor flexibilitet och innehåller IT-baserad distansutbildning med en stor andel teckenspråk i utbildnings- material och interaktion.