Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Rådslag om Folkbildningsnätets tillgänglighetsprojekt

Folkbildningsnätet ska under 2012-2013 genomföra en omfattande satsning på digital tillgänglighet av Folkbildningsnätets tjänster. Som ett inledande steg för projektet bjöd Folkbildningsnätet in till ett rådslag

Se videoreportage här

Folkhögskolor och studieförbund ger input
Folkbildningsnätet vände sig till ansvariga på studieförbunden och de folkhögskolor som har flest verksamheter eller unika kompetenser kring dessa frågor och bjöd in till ett rådslag för att få så mycket input som möjligt kring digital tillgänglighet med olika funktionsnedsättningsperspektiv.  

En viktig tanke med projektet är att det ska bli en lärande process inom folkbildningen och att rådslaget skulle bidra till hur denna lärande process byggs upp metodiskt.

Under eftermiddagens diskussioner framkom att man i detta läge inte hade så mycket att säga specifikt om tillgängligheten på Folkbildningsnätets pedagogiska resurser. En del av deltagarna använder resurserna och menade att de fungerade alldeles utmärkt. Frågan om användningen av lättläst på våra webbar behandlades och problematiserades.

Utgå från regler som finns
Rådslagets deltagare var eniga om att det är viktigt att man utgår från de regler och normer som finns på hur man gör en webbsida lättillgänglig: sidan ska vara ren och lugn, inga hoppande flashiga bilder som stör, ett läsvänligt typsnitt, bra kontraster, gärna förtydligande ikoner, filmer som beskriver hur man ska gå tillväga vid olika moment, talsyntes och teckentolkning. Riktlinjerna formulerade i t ex WCAG 2.0 måste vi sättas oss in i, trots att det är ganska snårigt formulerat.

De olika grupperna var rörande överens om att det är viktigt att lyfta frågan om tillgänglighet i den egna organisationen.

Önskemål om idébank
Ett önskemål från eftermiddagen var att Folkbildningsnätet skulle kunna innehålla en idébank med tips från olika utbildningsdagar där man kan ta del av nya rön och metoder.

Flertalet av de medverkande från folkhögskolorna konstaterade att vårt FirstClass-system fungerade utmärkt mot grupperna med funktionsnedsättning. Det är en lugn och strukturerad miljö som möter de studerande. 

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.