Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

På Dina Villkor

Distanskurser för reumatiker. En modell för vuxenstudier, anpassad till den speciella sjukdomsbild reumatiker uppvisar.

Dagens utbildningsmöjligheter ger nästan inget utrymme för studerande med en kronisk reumatisk sjukdom. Sjukdomen är föränderlig och innebär att många har svårt att planera sina liv. Avbrutna studier till följd av återkommande sjukdomsperioder har för reumatiker -  och samhället inneburit en kompetensförlust. Med projektet På Dina Villkor ville man skapa möjligheter för studier på ett nytt flexibelt sätt med nya metoder, tekniska hjälpmedel och med en väl beprövad folkbildningspedagogik.