Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Nätverk för afatiker

Ett projekt som visar på metoder och pedagogik som kan underlätta vid utbildning och kommunikation via internet för personer med afasi.

Med hjälp av modern informationsteknik har man provat på olika metoder och pedagogik för att göra det möjligt för afatiker, d v s personer med kommunikationshinder i läs och skriv och tal, att utbilda sig, träna språket och kommunicera via internet.Arbetet har varit dialoginriktat, processtyrt och utgått från de olika individernas behov och handikapp. Målet med kursen var att skapa möjligheter för personer med afasi att bibehålla och utveckla sin språkliga nivå och skapa ett nätverk för de afatiker som tidigare gått på kurserna.