Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Meningsfull sysselsättning

En eftergymnasial utbildning för personer med lätt utvecklingsstörning som syftar till att ge en insats för " hela människan ".

Projektet gäller en insats för  hela människan. Det är alltså inte enbart en ren utbildningsinsats som görs. Utan den vänder sig till lätt utvecklingsstörda som vill stärka sin egen livssituation. Kursen ingår numera i den ordinarie verksamheten under allmänn linje, och heter Teori och Praktik.