Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Lust till lära, nära

Ge deltagare som av olika skäl som t.ex. handikapp, arbets- eller boendeförhållanden inte kan delta i en traditionell studiecirkel en möjlighet att studera på egna villkor.

Undervisning har skett i olika ämnen inom datakunskap. Ett nätverk byggdes upp i FC där alla deltagarna i grupperna kunde ha kontakt med varandra. Gemenskap på distans.  Deltagarna har fått lära sig att använda datorn som ett redskap till att söka nya kunskaper och få information på ett annat sätt än i en traditionell studiecirkel.