Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Lokalt miljöarbete för serviceboende

Projektet syftade till att erbjuda funktionshindrade ungdomar i serviceboende möjlighet att delta i en studiecirkel på distans.

Vi ville använda ny teknik för att bygga ett nätverk mellan deltagare på olika orter. Vårt mål var att hitta en pedagogisk modell som gjorde det möjligt att använda sig av studiecirkelmetodik i en IT-stödd miljö.