Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Lokal samverkan med flexibelt lärande på lokal nivå

Projektet har vänt sig till synskadade. Syftet har varit att bedriva distansundervisning och därvid utveckla en pedagogik som passar synskadade.

Under projekttiden har deltagarna fått grundläggande kunskaper i ordbehandling och lärt sig använda Internet. Från att ha varit helt ovana vid datorer har flera av dem lärt sig använda dem på ett sätt som underlättar deras liv och ger höjd livskvalitet.