Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Ljud Att använda ljud som kognitivt stöd

En film om hur ljud i datorn kan användas som stöd i vardagen när man har kognitiva svårigheter

Den här filmen ingår i nätkursen för stödpersoner i arvsfondsprojektet "Anpassad IT - vägen till digital delaktighet". Ett projekt som drivs av FUB's forskningsstiftelse ALA i samverkan med Mora Folkhögskola.

Mer information www.sikta.nu