Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Lilla syrsan

Lilla Syrsan är ett pedagogiskt koncept som utvecklas av Mellansels folkhögskola och som riktar sig till grupper av vuxna med funktionsnedsättning, i första hand neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller lindrig utvecklingsstörning, men det kan även passa andra målgrupper.

Lilla syrsan

Målet är att utveckla arbetsformer och verktyg för ämnesintegrerad pedagogik med musik som grund. Avsikten är att kombinera kunskapsutveckling med kreativitet och lust i ett helhetsperspektiv som utgår från "Fröet":

  • Fröet • låten och den glädje och lust som sången och musiken kan ge
  • Labbet • verktyg och metoder för att forska i samt lära känna byggstenarna som Fröet bär med sig
  • Skaparverksta'n • verktyg och metoder att använda sin kreativitet samt att skapa nytt med de byggstenar som man forskat fram i Labbet
  • Arenan • att föra tillbaka kreativiteten till gruppen, visa upp vad man skapat samt låta detta bli till nya Frön.

Producerat för folkbildningens öppna lärresurser 2010

Att använda materialet

Så skapades materialet

Creative Commons License
Materialet är licenserat som Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.