Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Läs- och skrivsvårigheter hos Sv2-elever inom folkhögskolan.

Projektet vände sig till elever på Botkyrka folkhögskola som upplevde att de hade svårare att läsa och skriva än övriga elever.

Projektet har bedrivits inom skolan, med projektledarna, en elevgrupp bestående av sex elever samt skolledningen som de främsta aktörerna. Projektinformation och samarbete med övriga lärare har skett fortlöpande efter behov.