Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Kan IT påverka lärandet för lindrigt utvecklingsstörda?

Vår frågeställning var om IT-teknik kan påverka lärandet för lätt utvecklingsstörda.

Syftet var att utveckla det matematiskt/logiska tänkandet och begreppsbildningen hos lindrigt utvecklingsstörda.