Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Furuboda folkhögskola - ur ett deltagarperspektiv

Hur skall man underlätta för funktionshindrade deltagare att få ekonomisk möjlighet att studera på folkhögskola?

Vi tror att en informations-CD som presenterar vår folkhögskola och som är gjord av deltagarna själva skulle kunna ge en bra bild av skolan och dess olika kurser. Att den dessutom är gjord som en PowerPoint presentation med både ljud, bild och text gör den tillgänglig för de flesta.