Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkbildningsnätet med tal och punkt

Målet med projektet var att hitta fungerande metoder för personer som pga synskada eller annan, för skärmläsningsbegränsande funktionsnedsättning, hitta former för att ta del av information och att själv kommunicera inom ramen för folkbildningsnätet.

Folkbildningsnätet med tal och punkt

Samtidigt som nya metoder och nuvarande hjälpmedel blir brukarvänliga löper också tekniken iväg och effektiva problemlösningar blir ständigt eftersläntrande. Detta är ett problem för kursdeltagare inom folkbildningen såväl som för lärare och annan personal. I projektet ingick arbete med att ta fram en manual på de lösningar som idag finns med Iphone och Voice over.

FlexLärprojekt 2013

Creative Commons LicenseMaterialet är licenserat som 
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.