Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

FlexOVäx.nu

Utveckling av metoder inom IKT-baserad studieverksamhet för funktionshindrade för att främja individuella inlärningsstilar.

Syftet med projektet var, vilket man också lyckades med att öka tillgängligheten till studier, social gemenskap oavsett  funktionshinder och bostadsort samt göra det möjligt för små ABF-avdelningar att kunna erbjuda flexibla studiecirklar till en rimlig kostnad.