Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Etablering funktionsnedsättning

Ett av projektets syften var att etablera ett i princip helt nytt verksamhetsområde med huvudinriktning på funktionsnedsättning.

Etablering funktionsnedsättning

 

Med hjälp av projektet ville man hitta former så att den skapade verksamheten kunde integreras i den reguljära verksamheten. Man hoppades även att nya typer av samarbeten kunde uppstå mellan Grimslövs folkhögskola och exempelvis myndigheter, näringsliv, ideella organisationer.

Flexlär 2009 - Introduktionsprojekt

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.