Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Ekonomihantering för personer med utvecklingsstörning

Ett dataprogram har tagits fram som väsentligt kan komma att öka möjligheterna till självständig hantering av privatekonomin för personer med utvecklingsstörning.

Projektet har resulterat i ett program där brukarna undersöker sina egna pengar och jämför det med individuella prislistor. Svårigheten att förstå siffror och summor har lösts genom att visa summor som visuella mängder. Programmet gör det möjligt att planera och kontrollera konsekvenser av ett beslut.Ett flertal övningar, som gör det möjligt att använda programmet i skolan har utvecklats.