Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

DU för handikappade

Medborgarskolan Södra Närke riktar sig till funktionshindrade och erbjuder distansutbildning

Syftet med projektet är att erbjuda funktionshindrade som inte kan delta i det ordinarie kursutbudet på hemorten distansstudier. Delatagarna ska från hemmet lära sig Win-95 och Microsofts Office programvaror.