Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Distansutbildning för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Distansformen ger möjligheter att anpassa till kursdeltagarnas behov, intressen och förutsättningar; stimulerar deltagarinflytande och studieansvar.

Läs- och skrivpedagogiskt Centrum Brunnsvik (LSC) anordnar sedan höstterminen 1995 kontinuerligt Läs- och skrivkurser för vuxna med läs- och skriv-svårigheter/dyslexi. På LSC såg vi distansutbildningsformen som en möjlighet att nå människor som har svårt att delta i kursverksamhet i närstudieform. Hit hör människor med ytterligare handikapp, glesbygdsboende och människor som varken kan eller vill ta tjänstledigt från sitt arbete.