Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Datorn - kompensatoriskt hjälpmedel & stöd vid inlärning för vuxna med läs- & skrivsvårigheter

Utgångspunkten för vårt arbete är att försöka utröna om ökad datavana och databaserade hjälpmedel och läromedel är till hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Vi ville få svar på frågan: - Har dator och IT hjälpt dig i dina studier?