Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Bättre tillsammans

Informationstekniken har vuxit in som en naturlig del i vårt samhälle. För människor med funktionsnedsättning har IT en särskild betydelse. IT kan användas till bra hjälpmedel och bidra till ökad tillgänglighet i samhället.

Projektets mål var att utveckla kunskap om hur funktionshindrade IT-användares delaktighet kan stärkas och hur synpunkter och önskemål från brukarna kan tydliggöras och tas till vara.