Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Att uttrycka sig i text och bild

Med kreativiteten och skaparlusten som utgångspunkt ges deltagarna möjlighet att uttrycka sig i text och bild via datorn som verktyg i stället för traditionella ritverktyg.

I dag vet vi att personer med utvecklingsstörning har stort utbyte och glädje av skilda skapande verksamheter såsom musik, teater, teckning, målning och att detta också befrämjar utvecklingen. Vi tror att denna skaparglädje även kan komma till uttryck med datorn som verktyg.