Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Assistentutbildning med särskild inriktning mot kommunikativa funktionshinder

Utveckling/profilering av skolans Assistentutildningen för bättre kunna möta och bemöta personer med kommunikativa funktionshinder.

Syftet med projektet var

att profilera och utveckla assistentutbildningen

att sammanföra resurser på assistentprofilen och teckenspråkslinjen

att söka resurser i ett nätverk av personer, andra utbildningar och andra handikapp-

organisaioner som alla har det gemensamma målet att utveckla en kommunikation - delaktighet.