Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Aktiveringskurs för yngre handikappade på distans

Åsa folkhögskola distanskurs vill stärka yngre handikappades motivation för studier

Med hjälp av basämnesstudier på distans (var och en hade sin egen bärbara dator hemma) och med hjälp av en flexibel, processinriktad och problembaserad pedagogik utan skrivna studiehandledningar har vi arbetat med att öka yngre handikappades motivation att framför allt fortsätta med studier. Vi har arbetat i lärarlag med en hög grad av tillgänglighet. Vi har betonat vikten av den sociala kontakten mellan deltagarna under kursen och haft en mycket hög distansaktivitet där kaféet har varit själva navet.