Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Arkiv - IT-projekt

Visar 15 av 64 träffar på Arkiv - IT-projekt

Sortera på:
 1. Video

  Ljud Att använda ljud som kognitivt stöd

  En film om hur ljud i datorn kan användas som stöd i vardagen när man har kognitiva svårigheter

  Uppdaterad:2018-04-17 Skapad:2015-04-10
 2. Artikel

  Teckenspråksutbildning på distans

  Kursen erbjuder möjligheten för nybörjare att lära sig grunderna i teckenspråk för att kunna kommunicera på ett vardagligt sätt kring saker som rör deras person och vardag.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-04-16 Skapad:2014-01-07
 3. Artikel

  Seminariedag om allas rätt till nätet – distanskurs visar vägen

  DigiUP-projektet och Folkbildningsnätet bjöd in kursen ”Anpassad IT – vägen till digital delaktighet” från Mora folkhögskola med ledare Kerstin Gatu till enseminariedag på Folkbildningshuset i Stockholm i början av oktober. Med fanns också stödpersoner, tekniker och pedagoger.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-04 Skapad:2016-11-17
 4. Artikel

  Informatörer på Ågesta folkhögskola synliggör Aspergers syndrom

  ”Jag fick diagnosen Asperger och det hade jag inte förstått innan.....Ja, man lär sig främst mer om sig själv. Det ger ju en självförtroende när man lär sig mer och mer.”

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-01 Skapad:2010-12-10
 5. Artikel

  Lokalt miljöarbete för serviceboende

  Projektet syftade till att erbjuda funktionshindrade ungdomar i serviceboende möjlighet att delta i en studiecirkel på distans.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-24 Skapad:2003-11-27
 6. Artikel

  Flexibelt lärande om ADHD

  Projektets syfte var dels att få in en bredare kunskap och erfarenhet av det flexibla lärandet i organisationen. Man ville också sprida kunskap och förståelse samt bilda betydelsefulla nätverk kring ADHD hos skola, hem och samhälle.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-05
 7. Artikel

  Etablering funktionsnedsättning

  Ett av projektets syften var att etablera ett i princip helt nytt verksamhetsområde med huvudinriktning på funktionsnedsättning.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-20
 8. Artikel

  Digital Arena för Neuropsykiatri - DAN

  Målgruppen var personer som tidigare gått Mora Folkhögskolas särskilda kurs "Autism, ett annorlunda sätt att tänka" samt abonnenter av den föreläsningsserie inom neuropsykiatri som startade hösten 2009 på Mora Folkhögskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-19
 9. Artikel

  Länklista - tillgänglighet

  Myndigheter, organisationer och företag som arbetar med tillgänglighet.

  Uppdaterad:2016-04-05 Skapad:2014-11-14
 10. Artikel

  Baskursen - en trestegsmodell

  Slutrapport av projektet om hur Högalids folkhögskolas " Baskurs för lindrigt utvecklingsstörda " utvecklats från en två- årig till treårig utbildning.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-09-30 Skapad:2005-02-22
 11. En dag om tillgänglighet på webben

  För Folkbildningsnätet har frågor om tillgänglighet på webben för framför allt funktionsnedsatta varit en viktig fråga.

  Uppdaterad:2015-05-27 Skapad:2014-11-12
 12. Artikel

  Att bygga broar med bliss - ett demokratiprojekt

  Syftet med projektet var att ge blissanvändares stödpersoner en digital delaktighet utifrån ett demokratiskt perspektiv så att de i sin tur kan förmedla till blissanvändarna de verktyg som behövs för att delta aktivt i vårt samhälle.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-12-03 Skapad:2012-06-28
 13. Artikel

  Assistentutbildning med särskild inriktning mot kommunikativa funktionshinder

  Utveckling/profilering av skolans Assistentutildningen för bättre kunna möta och bemöta personer med kommunikativa funktionshinder.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-11-11 Skapad:2005-02-23
 14. Artikel

  Nät Utan Hinder

  Syftet med projektet var att skapa en ny typ av arbetsform för samverkan och kunskapssökande med målgruppen funktionshindrade inom området Gävleborg och norra Dalarna.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2014-01-13
 15. Artikel

  Teckenspråksutbildning på distans

  Utbildning som erbjuder möjligheten för nybörjare att lära sig grunderna i teckenspråk för att kunna kommunicera på ett vardagligt sätt kring saker som rör deras person och vardag.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2014-01-13