Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

" Mentorskap som metod "

Ett internt utvecklingsprojekt som syftar till att genom mentorskapet förstärka måluppfyllelsen för den enskilde deltagaren, då många kursdeltagare kommer till folkhögskolans studier med specificerade mål.

Projektbeskrivning

Projektet "Mentorskap som metod" har genomförts  för att bearbeta utbildningssituationen för deltagare i de av folkhögskolans kurser som vänder sig till personer med funktionshinder. Uppdraget har bestått av att i nära samverkan med kursledare och rektor utveckla utbildningsinnehåll och bearbeta hur de relaterar till den individuella målsättningen för de aktuella kursdeltagarna. I arbetet har ingått att se över kursledarens roll i samverkan med samordnare/assistenter. Mentors uppdrag har också varit att vidareutveckla strukturen för hur samverkan mellan logoped/sjukgymnast/arbetsterapeut/fritidsledare/tekniker/ingenjörer och kursledare ska ske. Ambitionen att tydligt arbeta utifrån individuell målsättning måste vara förankrad på alla nivåer.