Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Om funktionsnedsättning

Om en mängd olika aspekter av det som utmärker olika funktionsnedsättningar. Innehållet har skapats i samarbete med ledande experter inom respektive område.

Du kan läsa om hur funktionsnedsättningarna påverkar vardagen, vad de beror på och vad man kan göra för att förbättra sin situation. Du kan också hitta tips på litteratur som rör de olika ämnesområdena.

En del faktatexter finns på engelska, arabiska och ryska. Klicka på länken: Faktatexter på andra språk än svenska för att komma vidare. Texterna är uppdelade i fyra kategorier:

Vad är – Texter som beskriver funktionsnedsättningen, vilka konsekvenser det har och hur det yttrar sig.

Vad göra – Texter som beskriver hur man behandlar funktionsnedsättningen, hur man bemöter dem som har funktionsnedsättningen eller vad man kan göra som förälder eller personal när man arbetar med en person som har funktionsnedsättningen.

Att leva med – Texter som beskriver hur det är att leva med en funktionsnedsättning, ofta egna berättelser.

Lättläst - Texter översatta av Lättläst som handlar om vad funktionsnedsättningen är.