Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Funktionsnedsättning

Visar 10 av 10 träffar på Funktionsnedsättning

Sortera på:
 1. Kom igång med iPad

  Syftet med studiematerialet är att öka tillgängligheten även för dig som har läs- och skrivsvårigheter eller andra särskilda behov.

  Uppdaterad:2015-09-28 Skapad:2014-06-10
 2. En dag om tillgänglighet på webben

  För Folkbildningsnätet har frågor om tillgänglighet på webben för framför allt funktionsnedsatta varit en viktig fråga.

  Uppdaterad:2015-05-27 Skapad:2014-11-12
 3. Pictogram

  Ett studiematerial om vad pictogram är och var du hittar dem på nätet

  Uppdaterad:2014-09-11 Skapad:2013-06-26
 4. Friends

  Friends är ett studiematerial i engelska för unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-08-06 Skapad:2013-12-20
 5. Skapa Ordning med Läsplatta

  Projekt vars målgrupp först och främst är de som arbetar med kursdeltagare som har Aspergers syndrom eller högfungerande autism utan utvecklingsstörning men självklart är informationen direkt överförbar på andra grupper och konstellationer.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2013-12-20
 6. Lilla syrsan

  Lilla Syrsan är ett pedagogiskt koncept som utvecklas av Mellansels folkhögskola och som riktar sig till grupper av vuxna med funktionsnedsättning, i första hand neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller lindrig utvecklingsstörning, men det kan även passa andra målgrupper.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2011-10-04
 7. Kär - så funkar det

  Kär - så funkar det är ett digitalt studiematerial om kärlek.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-04-02
 8. Digital teckenordbok

  Bilderbok som visar olika miljöer där barn vistas och där filmad person visar tecken för de ting man klickar på.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-03-10
 9. Afasiövningar

  Specialanpassat träningsmaterial för afasidrabbade

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2012-04-18
 10. Digibok

  Digibok är en metod för hur du kan jobba med olika verktyg och ny teknik som samtalsstöd för personer med afasi.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2013-12-19