Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Funktionsnedsättning

Visar 15 av 75 träffar på Funktionsnedsättning

Sortera på:
 1. Artikel

  Lättläst nyhetsmedia

  En samlande lista med vilka media som har nyheter på lätt svenska i Sverige.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-03-16 Skapad:2011-09-18
 2. Artikel

  Everybody´s right to the Internet

  The DigiUP project and the Public Education Network invited the course "Customized IT, way to Digital Participation" from Mora Folk High School with leader Kerstin Gatu to a seminar day at the Folkbildningshus in Stockholm in early October. There were also support people, technicians and educators.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-04-24 Skapad:2016-11-04
 3. Artikel

  Om Talande Webb

  Talande Webb är ett hjälpmedel som gör att webben talar.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-04-17 Skapad:2012-11-27
 4. Artikel

  Teckenspråksutbildning på distans

  Kursen erbjuder möjligheten för nybörjare att lära sig grunderna i teckenspråk för att kunna kommunicera på ett vardagligt sätt kring saker som rör deras person och vardag.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-04-16 Skapad:2014-01-07
 5. Artikel

  Seminariedag om allas rätt till nätet – distanskurs visar vägen

  DigiUP-projektet och Folkbildningsnätet bjöd in kursen ”Anpassad IT – vägen till digital delaktighet” från Mora folkhögskola med ledare Kerstin Gatu till enseminariedag på Folkbildningshuset i Stockholm i början av oktober. Med fanns också stödpersoner, tekniker och pedagoger.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-04 Skapad:2016-11-17
 6. Artikel

  Artikel om kursen Anpassad IT vägen till digital delaktighet mars 2017

  Mora kommuns reportage i reklambladet Masen v 11 2017 handlar om kursen Anpassad IT på Mora Folkhögskola

  Uppdaterad:2017-03-15 Skapad:2017-03-15
 7. Artikel

  En bra lärmiljö på lika villkor

  Att utveckla folkhögskolans lärmiljö för personer med funktionsnedsättning ADHD - Grimslövs folkhögskola har genomfört ett projekt som medfinansierades av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

  Uppdaterad:2017-02-26 Skapad:2017-02-26
 8. Artikel

  Informatörer på Ågesta folkhögskola synliggör Aspergers syndrom

  ”Jag fick diagnosen Asperger och det hade jag inte förstått innan.....Ja, man lär sig främst mer om sig själv. Det ger ju en självförtroende när man lär sig mer och mer.”

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-01 Skapad:2010-12-10
 9. Artikel

  Kajak & skridskohandbok

  Kajak & skridskohandbok: en bok som kan ses både som en inspirationskälla för nya aktiva och som en handbok för ledare och föreningar som vill starta friluftsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-31 Skapad:2014-08-07
 10. Artikel

  Lokalt miljöarbete för serviceboende

  Projektet syftade till att erbjuda funktionshindrade ungdomar i serviceboende möjlighet att delta i en studiecirkel på distans.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-24 Skapad:2003-11-27
 11. Artikel
  Uppdaterad:2017-01-03 Skapad:2014-12-03
 12. Artikel

  Folkbildningsnätet på teckenspråk

  Folkbildningsnätet på teckenspråk

  Källa:

  Uppdaterad:2016-06-16 Skapad:2016-01-25
 13. Artikel

  Flexibelt lärande om ADHD

  Projektets syfte var dels att få in en bredare kunskap och erfarenhet av det flexibla lärandet i organisationen. Man ville också sprida kunskap och förståelse samt bilda betydelsefulla nätverk kring ADHD hos skola, hem och samhälle.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-05
 14. Artikel

  Etablering funktionsnedsättning

  Ett av projektets syften var att etablera ett i princip helt nytt verksamhetsområde med huvudinriktning på funktionsnedsättning.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-20
 15. Artikel

  Digital Arena för Neuropsykiatri - DAN

  Målgruppen var personer som tidigare gått Mora Folkhögskolas särskilda kurs "Autism, ett annorlunda sätt att tänka" samt abonnenter av den föreläsningsserie inom neuropsykiatri som startade hösten 2009 på Mora Folkhögskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-19