Sökträffar på Funktionsnedsättning

Visar 15 av 780 träffar på Funktionsnedsättning

Sortera på:
 1. Video

  Liv med autism : En blick från Mimmi

  När 4-åriga Mimmi får diagnosen autism med utvecklingsstörning börjar familjens långa resa genom träningsprogram, skolformer och boendealternativ. Mimmis hyperaktivitet är svår att hantera för familjen, och efter många rop på hjälp får föräldrarna rådet att låta Mimmi flytta till ett stödboende för barn där hon har tillsyn dygnet runt. Vi får se hur Mimmi och hennes boendestödjare Anton har det en vanlig förmiddag, och vi följer Mimmi till Autismcentrum för små barn på Rosenlunds sjukhus i Stockholm där hon tränas i bildstöd, så kallad PECS-träning. Vi tittar även på Floortimeträning och följer med Mimmi när hennes specialförskola har ridning på schemat. Vi lämnar Mimmi när hon som sexåring just börjat i en grundsärskola med inriktning träningsskola. Där gör hon framsteg. Professor Christopher Gillberg svarar på vanliga frågor inom området autism och ringar in de diagnostiserades behov av stöd och tidig hjälp.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2013-09-06
 2. Video

  Liv med autism : Hur ska vi lära oss förstå Kalle?

  När Kalle var 3 år fick familjen Hjelm det överrumplande beskedet att sonen hade autism. Idag är Kalle 11 år och går på Kajan friskola i Uppsala, men vägen dit har inte varit rak och många utredningar, behandlingar och sökande efter rätt skolformer har kantat vägen. Efter många försök att hitta skolor tog familjen i samråd med andra familjer i samma situation initiativet till att starta en egen skola för barn med autismspektrumtillstånd. Det blev Kajan friskola, med klasser från förskola till gymnasium, särskola och träningsskola. Kalle går på träningsskolan och följer dess läroplan och kursplaner. En stor del av skoldagen ägnas åt Active daily living (ADL) där man bland annat tränar på att sköta sin personliga hygien, kunna välja rätt kläder för årstiden och laga enklare rätter. Kalle har personlig assistans efter skoldagen fram till läggdags. Han är på korttidsboende ibland för att ge familjen några dagars vila.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2013-09-06
 3. Video

  Liv med autism : Vi har alla autistiska drag

  Lunaskolan erbjuder elever med Aspergers syndrom individuella lösningar som inte får någon att känna sig avvikande. Vi följer klass R1, en åttondeklass på 6 elever. Här anpassas undervisning, skoldagens längd, sättet att resa till och från skolan, antal elever i varje klass samt redovisningsmetoderna efter varje elev. Alla har sin egen mentor och mentorn står i ständig kontakt med elevens familj. När barnen märker att de för första gången har hamnat i rätt skolform, visar det sig också i resultaten. Här är inte normaliseringen det viktiga. Skolans mål är att få eleverna så högfungerande som bara möjligt utefter den elevens förutsättningar.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2013-09-06
 4. Video

  Liv med autism : Albins väg tillbaka

  Hunden Essie och en flexibel rektor spelar en stor roll i försöket att få skolvägrande Albin att återvända. Albin har sin hemvist i en vanlig grundskoleklass, men behöver mycket tid i mindre grupp med få elever och avgränsade och ljuddämpade arbetsplatser. Påfrestningarna i en klass med 30 elever är alldeles för stora för att Albin ska orka vistas där en hel skoldag. Men bara det att han återvänder till skolbyggnaden är ett stort steg framåt. Successivt ökas antalet skoltimmar, liksom antalet personer i hans närhet. Och Essie, som ger extra trygghet, finns där så länge Albin behöver henne. Niclas Mårtensson, jurist på Autism- och Aspergerförbundet, tar dagligen emot samtal från och ger råd till familjer vars barn inte får det stöd de behöver i sina skolor och där eleverna ofta skolvägrar.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2013-09-06
 5. Video

  Liv med autism : Två själar - samma patos

  Det är av största vikt att barn med någon grad av autism tidigt erbjuds anpassade skolformer och individuellt stöd. Pedagogerna Ann-Charlotte Lindström och Margareta Lundkvist brinner för arbetet med de allra yngsta barnen. Målet är att ge dem bättre förutsättningar för utveckling av språk och social förmåga. Specialpedagogen och förskolläraren Ann-Charlotte Lindström startade en skolförberedande kommunikationsklass för 6-7-åringar med hög personaltäthet där leken står i fokus. Verksamheten har pågått en tid och resultatet är mycket positivt med tydlig individuell utveckling och ökad förmåga att samspela i grupp. Specialpedagogen, författaren och läromedelsutvecklaren Margareta Lundkvist har arbetat med barn med autism sedan 1970-talet. Hon märkte att de saknades språkutvecklande material för barn med autism och började själv utveckla ett arbetsmaterial för läs- och skrivinlärning och matematik.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2013-09-06
 6. Video

  Liv med autism : Se till mig som syskon är

  I familjer med autism riktas mest uppmärksamhet mot det diagnosticerade barnet och syskonen hamnar lätt i skuggan. Men de behöver själva tidigt stöd, egen tid och plats i familjen för att inte utveckla psykisk ohälsa. Vi möter 9-åriga Lisa och 18-årige Wilhelm, vars syskon Mimmi och Kalle det berättas om i andra program i serien. Lisa har fått bli vuxen alldeles för tidigt, säger hennes pappa. De har sökt hjälp och vi hör Lisa läsa ur den berättelsebok hon fått hjälp att skriva och illustrera, och sången hon har skrivit om Mimmi. Wilhelm valde att berätta för sina klasskamrater om Kalle först på gymnasiet. Deras pappa Fredrik kom till insikt om hur Wilhelm haft det under det som han kallar "de pappatomma åren" när familjen sökte hjälp på habiliteringen. Dessutom medverkar psykologen och psykoterapeuten Christina Renlund som har ägnat många år åt att hjälpa syskon att sätta ord på sina tankar om livet i en familj med autism.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2013-09-06
 7. Video

  Liv med autism : Tvillingarna Lundholm

  Nils och Axel föds friska, men Nils får i späd ålder epilepsi och autism. Tillkommande fysiska sjukdomar gör att han får allt svårare att utvecklas och lära sig saker. Axel däremot går frisk genom livet, men står hela tiden sin bror nära. Idag är tvillingarna 19 år och har en syskonrelation utöver det vanliga. Nils går idag på gymnasiesärskolan, han behöver hjälp med allt dygnet runt och har under sin vakna tid personlig assistans. Axel läser elektroteknik vid LTH i Lund och lever ett traditionellt studentliv. Föräldrarna Tomas o Annika har försökt leva ett så normalt liv som möjligt, trots att oron över Nils tillstånd alltid funnit där och trots att mycket tid har gått till sjukhusbesök och att sköta Nils i hemmet. De hoppas att de gett båda sönerna lika mycket omsorg och uppmärksamhet, men inser att Axel fått bli vuxen och axla ett ibland alltför stort ansvar för sin bror.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2013-09-06
 8. Video

  Liv med autism : Så nära ett jobb man kan komma

  Vad har livet efter skolan att erbjuda den som har autism? De som inte kan fungera fullt ut på en traditionell arbetsplats har rätt att söka så kallad daglig verksamhet. Detta är ett alternativ som kan motsvara både intressen och framtidsdrömmar. Inom Lidingö kommun finns Ögruppen. Där kan man få arbetslivserfarenhet, praktik och ibland även ett fast jobb inom 19 olika yrkesområden. Professor Christopher Gillberg tycker att den sociala kompetensen idag övervärderas av arbetsgivare. Yrkeskunnande och specialisering borde stå högre i kurs, tycker han, och menar att människor med specialintressen och autistiska drag är mer fokuserade på sina arbetsuppgifter och mindre inställda på att umgås.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2013-09-06
 9. Video

  Gränssprängarna : Dalecarlia Cup

  Fotbollslaget Gränssprängarna består av ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bland annat ADHD, DAMP, Aspergers syndrom och autism. Efter all träning är det äntligen dags för laget att resa till Borlänge för att deltaga i Dalecarlia cup. Förväntningarna är stora på att träffa de andra lagen, att sova borta och att hinna med något kul utöver själva matcherna, som att grilla och bada. Kampen för att få vara med i fotbollscupen har varit hård och förväntningarna är höga. Hur långt kommer man att nå med sin glöd?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2012-02-22
 10. Video

  Gränssprängarna : Skolan

  Gränssprängarna Andreas och Erik går till vardags på Naturbruksgymnasiet i Hemlingby. Deras lärare uppskattar ungdomarnas sätt att komma med nya lösningar. De har en annan energi och vi ska inte göra dem fyrkantiga, säger hon. Vi besöker även gymnasiesärskolan inom ramen för Polhemsskolan i Gävle, där flera av eleverna går. Therese går restauranginriktningen och förbereder serveringen av laxplanka. Oscar berättar om sitt läsintresse, han slukar böcker som Svinalängorna och Twilight. Emma Persson är under utredning för att få en diagnos. Troligen får hon diagnosen Aspberger, men hon är kluven inför resultatet av utredningen. Tränare Mia Lindgren tröstar henne med att det är bättre att veta än att gå och oroa sig.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2012-02-08
 11. Video

  Gränssprängarna : Framtiden

  Lasse Nylund är tränare för herrlaget i IK Sätra. Han kommer till Gränssprängarna två gånger per år och tränar med laget. Ordinarie tränare Göran Djusberg berättar att gästtränarna brukar bli imponerade över hur han och Mia har lagt upp träningen för sina funktionsnedsatta spelare. Gränssprängarna är inget B-lag när det gäller träning. För tre av spelarna ljusnar framtiden även utanför fotbollsplanen: Oscar får äntligen sin kontaktperson, Sebbe får ett sommarjobb och Jesper tar studenten.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2012-02-15
 12. Video

  Gränssprängarna : Relationer

  Göran Djusberg berättar om hur spelare i Gränssprängarna tidigare alltid fått veta att de var sämst i skolan, sämst i idrott osv. Men Göran och Mia försöker pusha dem och ge beröm, hela tiden. Ju mer beröm, ju mer växer de. Erik har ADHD och berättar att han har svårt att kontrollera sig och lätt blir arg. Han gläder sig åt flickvännen, som är snäll emot honom. Erik har två systrar, Emma och Frida. Emma har fått diagnosen Asperger. Jesper, som dejtar Emma, döljer inte sin förtjusning över henne, han tycker att hon är underbar. För Andreas är flickvännen det viktigaste i hans liv. Hon bryr sig inte om hans "utvecklingsstörning, eller vad det heter", säger han. Liksom Erik, Jesper och Andreas lovordat sina flickvänner, gör också Sebbe det: Jonna är en gudinna, vacker inte bara utanpå, utan också inuti. Tränare Göran understryker hur mycket han tror att Gränssprängarna betyder för ungdomarnas relationer. De har varandra både i laget och utanför och kommer det en ny spelare får den stöd och hjälp att bli en i gänget.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2012-01-25
 13. Video

  Gränssprängarna : Utmaningar

  Vi träffar Oscars pappa som berättar om sin reaktion när diagnosen stod klar. Först trodde han att om han inte låtsades om handikappet utan ställde samma krav som om Oscar inte haft en diagnos skulle detta hjälpa sonen, men insåg att han måste godta diagnosen. Att Oscar har gjort framsteg i fotbollen intygar både tränaren Göran och pappa. Tidigare hade Oscar svårt för fysisk beröring, men det är en av alla saker som Oscar vant sig vid idag. Andreas Boström är den i laget som utvecklats mest av alla vad gäller spelet, berättar tränaren Göran. Andreas fostermamma Erica Hedenström tränar Andreas i att laga mat och tvätta. Andreas håller motvilligt med om att det är bra kunskaper han får. Tillbaka på träningen berättar Mia om hur man måste hålla koll på hur spelarna grupperas, inte minst måste kärleksparen hållas isär. Inget hångel på plan.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2012-02-01
 14. Video

  Gränssprängarna : Bortamatch

  Fotbollslaget Gränssprängarna ska spela en match i Sandviken. På bussen på vägen dit diskuterar Jesper och Simon hur det är att bli arg och vad man ska göra för att inte skada andra. Lagkamraten Andreas berättar om sin fosterfamilj, där mamma Erica är den som står honom närmast. Struktur, planering och gränser är hennes sätt att hjälpa Andreas. Rosa, som är mamma till Oscar, berättar om sonens temperament, hans ensamhet och utanförskap. Det var svårt för Rosa att acceptera diagnosen från början. Tränaren Mia Lindgren berättar om sin dubbla roll som tränare och observatör av hur spelarna mår. Hon beskriver vilka diagnoser ungdomarna har. Att få lagkamraterna att vara tillsammans och umgås och vara snälla mot varandra, det är det uppdrag hon och den andre tränaren Göran Djusberg har vid sidan av att göra dem till goda fotbollsspelare.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2012-01-18
 15. Ljud

  Bildningsbyrån - psykisk hälsa : Helande kunskap

  Koncentrationssvårigheter, yrsel, trötthet och depression tillhör vardagen för personer med neuropsykiatrisk diagnos. Omgivningens bemötande är av stor betydelse för deras välbefinnande. Vi möter socionomen Lisa Frick, som har ADHD med autistiska drag, och hennes tolvårige son Ermin som har en rad neuropsykiatriska diagnoser. Lisa tycker att det är viktigt att informera om den här typen av funktionshinder, och även personer som fått diagnosen har nytta av att lära sig mer för att lättare kunna hantera sin vardag. Vi möter Eva Ekström Lilja, lärare på Ågesta folkhögskola i Stockholm, som lär personer med Aspergers syndrom att hålla föredrag och informera om diagnosen. Eleverna känner igen sig i mycket av det som diskuteras i klassrummet. Med diagnosen följer också den mer positiva förmågan att fokusera på saker som intresserar, och många gräver ner sig djupt i sina specialintressen.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2010-10-27