Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Funktionsnedsättning

Visar 15 av 288 träffar på Funktionsnedsättning

Sortera på:
 1. Artikel

  Skapande möten för bättre livskvalitet

  Fristads folkhögskolas projekt börjar när deltagarna på kursen "Lära Mera" slutar...

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-11-24
 2. Artikel

  Kan IT påverka lärandet för lindrigt utvecklingsstörda?

  Vår frågeställning var om IT-teknik kan påverka lärandet för lätt utvecklingsstörda.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-16
 3. Artikel

  Jämlika i IT-samhället

  Sverigefinska folkhögskolans dataprojekt riktat till förståndshandikappade

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2011-06-09
 4. Artikel

  Meningsfull sysselsättning

  En eftergymnasial utbildning för personer med lätt utvecklingsstörning som syftar till att ge en insats för " hela människan ".

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-02-28
 5. Artikel

  Folkhögskolan som integrerande miljö för elever med intellektuella funktionshinder

  Syftet med denna rapport är att systematisera, dokumentera och utvärdera en grupp intellektuellt funktionshindrade elevers integrering på Ljungskile folkhögskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-11-27
 6. Artikel

  Digitala bilder som metod för personer med utvecklingsstörning

  SKS Göteborg riktar sig med sitt projekt till vuxna utvecklingsstörda

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2001-04-17
 7. Artikel

  Att uttrycka sig i text och bild

  Med kreativiteten och skaparlusten som utgångspunkt ges deltagarna möjlighet att uttrycka sig i text och bild via datorn som verktyg i stället för traditionella ritverktyg.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-11-27
 8. Artikel

  Utveckla metoder för distansstudier anpassade till personer med afasi

  Edelviks folkhögskola har genomfört ett CFL-projekt riktat mot personer med Afasi

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2006-01-12
 9. Artikel

  Utveckla metoder för distansstudier anpassade till personer med Afasi

  Arbeta fram nödvändiga förutsättningar för att kunna starta en distanskurs för personer med Afasi.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-03-21
 10. Artikel

  Nätverk för afatiker

  Ett projekt som visar på metoder och pedagogik som kan underlätta vid utbildning och kommunikation via internet för personer med afasi.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-11-14
 11. Digibok

  Digibok är en metod för hur du kan jobba med olika verktyg och ny teknik som samtalsstöd för personer med afasi.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2013-12-19
 12. Afasiövningar

  Specialanpassat träningsmaterial för afasidrabbade

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2012-04-18
 13. Artikel

  Lärcentrum i handikappfrågor

  En lärstuga med anpassad utrustning har skapats. I stugan har också skapats en informations- och vägledningscentral när det gäller bra pedagogiska datorbaserade program.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-03-10
 14. Artikel

  Vem är jag? En hjärnskadad elevs vardag

  Syftet med detta ITiS-projekt var att synliggöra en hjärnskadad elevs vardag så som den ser ut i dag.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-11
 15. Artikel

  Nättidning med elever som har Aspergers syndrom / Autism

  Arbetslaget har arbetat med deltagare med Aspergers syndrom / Autism

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-09