Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkbildning och lärande med IKT-stöd

En antologi om flexibelt lärande i folkhögskolor och studieförbund. Denna antalogi är ett delbetänkande SOU 2004:8

Eva Andersson Mikael Andersson Per Andersson Jan Byström Ethel Dahlgren David Hamilton Agneta Hult Ann-Marie Laginder Inger Landström Bengt Petersson Sandra Riomar Gunnar Sundgren Tor Söderström Kajsa Tegnér har skrivit olika kapitel i denna antologi som tar upp CFL och folkbildningen Hur den nya tekniken för information och kommunikation används i folkhögskolor och studieförbund IKT, pedagogik och demokrati i folkbildningen Reformerad@folkbildning.se Att fånga folkbildning på nätet Flexibilitetens dilemman - lärandemiljöer i förändring "Studierna blev möjliga att genomföra ..." Om samspelet mellan distansstudier och vardag