Folkbildning i brytningstid

SOU 2004 : 30a En utvärdering av studieförbund och folkhögskolor.

Detta slutbetänkande tar upp de skillnader som växt fram bla pga av minskade ekonomiska anslag. Den tar upp folkbildnignen och kulturen, den tar upp om deltagarna i folkbildningen och folkbildningen i lokalsamhället. Ett citat "Inom folkbildningen pågår en positiv utvecklingsprocess ifråga om användning av informations- och kommunikationsteknik, IKT." Läs hela den 184 sidiga rapporten.