Utvärdering och kvalitetsredovisning

Runö folkhögskola i samarbete med de tio rörelseägda folkhögskolorna i Stockholms län.

Projektet syftar till att utveckla de i projektet ingående folkhögskolornas medtoder för verksamhetsutvärdering och kvalitetsredovisning. Arbetet består i att en grupp folkhögskolor bidrar med sina egna metoder och goda erfarenheter i ett erfarenhetsutbyte. särskilt skall beaktas utvärderingen utifrån ett styrelseperspektiv. Dvs. hur kan man göra en för folkhögskolornas styrelse intressant och lämplig kvalitetsredovsning av genomförd verksamhet.