Kvalitetsarbete på folkhögskolorna - introduktionsdagarna

27 introduktionsdagar om kvalitetsarbete på folkhögskolor har genomförts på 26 platser i landet under 2007. 137 folkhögskolor har deltagit och antal personer uppgick till 2 067.

Introduktionsdagarna har genomförts i samarbete med tre olika konsultföretag. Dessa är Ramböll Management (RM), Rörelse och utveckling (RoU), Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ).
Konsultföretagens Power Point-bilder presenteras här i tre olika dokument, det första i form av Power Point-presentation och de övriga som pdf-filer.