Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Stänga av mobildata

Inställningar och instruktion hur du avaktiverar mobildata om du har en iPad med SIM-kort.

Avaktivera mobildata 

Om du ska resa utomlands och har en iPad med eget SIM-kort (abonnemang) så rekommenderas att du stänger av mobildata för att undvika skyhöga fakturor när du kommer hem.

För att stänga av det går du in under Inställningar, Allmänt, Mobilnät och avvaktiver det. Då går även Data-roaming bort.

Vill du kunna gå ut på nätet går du till Inställningar, Allmänt och aktivera WiFi. Där letar din iPad upp de trådlösa nätverk som finns nära dig. Idag finns det många trådlösa nätverk som man kan använda, exempelvis på hotell, stationer mm. Ibland behövs det inloggningsuppgifter som du måste skriva in innan du kan använda nätverket.

Du ser om det är ett låst nätverk genom att det finns ett hänglås bredvid nanmet.