Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Ladda ner appar utan Wifi

Filmen visar hur du kan ladda ner appar utan Wifi. Filmen är gjord av Monica N.

Ladda ner appar utan WiFi 

Du kan ladda ner appar genom att gå via datorn och iTunes. Du får även se hur du kan synkronisera de olika enheterna med varandra.