Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Kursplan 2 - iPad - Hjälpmedel och appar - fortsättning

Kursplanen finns som en fil till höger på denna sida. Arbetsplan bör skrivas utifrån deltagarnas vana och erfarenhet med kursplanen som grund. Nedanför finns en film som visar hur du kan använda kursplanen i din studiecirkel.

Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för dig som på egen hand vill komma igång att använda en iPad.

Materialet kan även med fördel användas som ett grundmaterial i en studiecirkel. Kursplanen ska ses som ett förslag på hur studiecirkeln kan läggas upp. 

Kom igång med iPad.
Man väljer sida genom att klicka på de olika menyerna till vänster. Varje sida innehåller en film samt en kort text vad filmen visar.

Kursplanen
ger förslag på vilka grundläggande funktioner som bör ingå i de 3 träffarna. Men innehållet och val av vilka sidor som ska ingå i studiecirkeln kan enkelt anpassas utifrån deltagarnas tidigare erfarenheter och önskemål.

Inledning
Studiecirkeln kräver att deltagarna har tillgång till en iPad och uppkoppling till internet via SIM-kort eller trådlöst nätverk för att ta del av studiematerialet. Det behövs även ett headset, för att enskilt kunna lyssna på film om det är en fysisk cirkel.
Används videokonferens i kommunikationen i gruppen rekommenderas även tillgång till en dator. Videokonferensen fungerar bra med iPad men det underlättar om man samtidigt vill arbeta med iPaden. Inloggningsid till Folkbildningsnätet behövs för att kunna använda FirstClass och Folkbildningsnätets videokonferens.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim. 
Kursplanen är planerad för att vara helt på distans. Eget arbete varvas med konferensdiskussioner och videokonferens. 
Studiecirkeln kan även bestå enbart av fysiska träffar eller en blandning av fysiska träffar och distansinslag. Du som ledare bestämmer tillsammans med gruppen/deltagarna. Är det enbart fysiska träffar testa gärna att använda konferensen och videokonferensen för kommunikation mellan träffarna.

 

Studiecirkeln riktar sig till

  • deltagare som vill fördjupa sig mer om iPads funktioner och hur/var man hittar appar
  • lärare och cirkelledare

 Syftet med studiecirkeln är

  • att lärare och cirkelledare ska kunna använda den som ett pedagogiskt verktyg i sina kurser och studiecirklar
  •  att deltagaren ska kunna använda flertalet funktioner och testa olika appar
  • att lärare/cirkelledare tillsammans delar sina erfarenheter om olika appar

Målet är att efter studiecirkeln har deltagaren fått

  • praktiska färdigheter att använda grundfunktionerna och att göra egna inställningar
  • praktiska färdigheter att ladda ner appar och att söka efter appar utifrån intresse, ämne och behov
  • ökad kunskap om att använda hjälpmedel som finns tillgängliga i en iPad
  • möjlighet att ”nätverka” och fortsätta dela erfarenheter med andra på Folkbildningsnätet eller i Facebookgruppen  Digitala vertyg i folkbildning