Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Klockan

Filmen visar hur du använder klockan. Filmen är gjord av Annelie Medoc.

Här kan du se hur du kan använda klockan som Timer, Tidtagarur, Väckarklocka och Världsklockan.