Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Kameran - iOS6

Filmen handlar om hur kameran fungerar. Filmen är gjord av Sara Lindqvist Skoldatateket Stockholm.

Kameran - iOS6 - visa skärm med projektor

Det finns en mycket bra inbyggd kamera som du kan ta bilder och även filma med. 

Filmen omfattar flera olika områden som du kan ha nytta av. Vill du bara se något område så kan du spola fram till aktuell tid enl nedan.

1. Fota och filma (tom - 2.55)
2. Hitta bilderna (fr 2.55 - 4.25)
3. Ordna bilderna (fr 4.25 - 6.05)
4. Göra skärmdumpar (6.05 - 8.46)
5. Använda projektor (8.46 - 10.50)