Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Fria internationella universitetskurser

En stor tillgång är att det finns fri vidareutbildning bara ett par klick bort. Vi tipsar om några av de bästa

Så kallade MOOC-kurser - Massive Open Online Courses - där den senaste tekniken kombineras med de främsta kunskapsförmedlarna. Testa gärna!

Coursera.org
"Access 1,800+ courses from the world's best universities"

edX
Founded by Harvard University and MIT in 2012, edX is an online learning destination and MOOC provider, offering high-quality courses from the world’s best universities and institutions to learners everywhere

Khan Academy

For free. For everyone. Forever.

And for parents as well.