Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Appar som stöd

Filmen visar hur ett FlexLär-projekt, Digibok arbetar med hjälp av appar. Filmen är gjord av Ola Hallqvist

Appar - som stöd 

Här finns några förslag på resurser att läsa och få information om lämpliga appar användbara för personer med kognitivs och kommunikativa svårigheter.

Hjälpmedelsinstitutet 
Här finns en samling av av appar vid kognitiva eller kommunikativa svårigheter.

Skoldatateket
Här finns en lista på appar som Skoldatateket rekommenderar.

Skoldatateket Södertälje
Lista över appar med specialpedagogiskt fokus. 

IKT-sidan
Det är Tove Andersson som ligger bakom boggen IKT-sidan. Där finns mycket intressant och bla rekommendationer på appar.

SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten
Tips om appar 

Skolappar
Här en sökning gjord efter Appar -  för personer i behov av särskilt stöd.

Afasi - Föreningen i Värmland och Karlstad
Föreningen har en bra lista över appar.