Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

App - Prizmo - scanner med talsyntes

Filmen visar hur appen Prizmo fungerar. Filmen är gjord av Johanna Kristensson.

App - Prizmo - scanner med talsyntes

Prizmo är en OCR-läsare med talsyntes. Du kan scanna in ett dokument/bild så tolkar appen det som text och läser upp den.

Du kan läsa mer om Prizmo på Skolappar, recension av Prizmo