Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

App - iTranslate - översättning

Filmen visar hur översättningsappen iTranslate fungerar. Filmen är gjord av Gunilla Almgren Bäck.

App - iTranslate - översättning

iTranslate är en översättningsapp med stavningsstöd och möljlighet till att skapa ordlistor.